На То-ма Би-ков езикът му така безвъзвратно е залепнал за задника на Мутрата като с лепило „Минетка“

На То-ма Би-ков езикът му така безвъзвратно е залепнал за задника на Мутрата като с лепило „Минетка“ – пардон „Минутка“ – че няма отлепване и прилепване към друг задник.
Лошо и боли…

Зоя Б. Деянова