Независимо от политиката на отричане и заличаване, Русия си върви в пътя и никой не може да я спре

Независимо от политиката на отричане и заличаване, Русия си върви в пътя и никой не може да я спре. Многократно се обяснява какво и защо прави, че някой не чул и не разбрал или не приел, това си е негов проблем. Представяте ли си реката какво мисли за някой, който стои на брега и и иска да я спре или да и обърне течението наобратно. Смешни са такива хора.

Между другото същото важи и за отделни хора, които сега ги спират и се опитват да ги заличават само защото имат различно от западното мнение. Тях никой и нищо не може да ги спре, независимо колко болезнени неща ще преживеят.

Че българските медии не въвеждат масата българи в реалния свят, не е новина. Че ги водят в света на умрелите също не е новина.

За втори път тази седмица пиша, че се чуват в цял свят много разумни гласове и те успяват да пробият плътната отровна мъгла на западното мракобесие. В света има много разумни хора, които знаят и разбират истината и какво става, включително ги има у Запада. Като цяло към днешния ден може да се каже, че положението на света е сложно, но търсенето на начини главата на световната хидра да бъде отрязана продължават и рано или късно ще донесат успех.

Процесите в Китай, Индия, Англия, Арабския свят са непосредствени и толкова интересни, че напълно изискват нов анализаторски подход, защото досегашният просто не е в състояние да ги отрази. Моят личен подход със сигурност се променя.

Обещах пост за Китай. Ще дойде, но ми е трудно. Осмислянето какво точно прави Китай е сложно и за пръв път изисква повече време. Само едно мога да кажа сега – Нищо хубаво не се случва в Китай и опасността да се превърне в ново гнездо на хегемона е по-голяма отвсякога.

За Англия също ще пиша специално. Там нещата станаха такива, че определено смятам за близка или вече започнала война вътре в самото сърце на хегемона.

Анастасия Гешева