НЕКАДЪРНИЦИ И ПРОДАЖНИЦИ ОБВИНЯВАТ НАРОДА В ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ! ЗА ДА ОТИВАТ НАШИТЕ ПАРИ ЗА ДУПКАТА НА ГЕРГОВ!

Поредните законодателни безумия вече се разглеждат от „видните ни законодатели“. Професионализмът и здравият разум на народните ни избраници явно липсват.

Малка лекция по право: такса „битови отпадъци“ СЕ ПЛАЩА ЗА УСЛУГА. Когато услугата не се извършва, а тя няма и как да се извършва по отношение на необитаем имот, не се дължи заплащането й. Но все пак някой трябва да е чел законите, нали, че иначе е пълна излагация. На принципа – дайте да одрусаме народът с още пари, че нещо се разбогатя и започна да мисли!

Отпадали данъчните отстъпки, защото имало „несъбираемост“ на задълженията! А, бе глупаци, за да има несъбираемост, тези данъци трябва да са установени и изискуеми, но да не са платени и общината да не си ги е потърсила и събрала. Ако вдигнете данъците, събираемостта няма да се повиши, напротив, ще се намали още повече, защото хората няма да могат да плащат.

На практика от всички мотиви на видните „мислители“, сред които не мога да не посоча „острието на интелектуалния капацитет“ на ГЕРБ – Данаил Кирилов, проличава, че понеже държавата и общините нямали връзка помежду си, не можели да засекат данъчните измами и затова, видиш ли, вдигат данъци и такси на всички, за да ги накажат, а и да напълнят бюджета. Въпреки че, видно от ремонтите на Данчето Софийска, направо човек да му се къса сърцето, като вижда за какво дават парите му!

Данъците и таксите са важни…там, където има ДЪРЖАВА! Ние имаме територия, на която интелектуални башибозуци рекетират „матрияла“.

Американският икономист Артър Лафер посочва следната тенденция при определяне на данъците: „Ако допуснем, че данъчната ставка е нула, то и постъпленията от данъци ще са нула. С увеличението на данъчната тежест, приходите на държавата ще растат, но само до една определена точка. След тази точка допълнителното повишаване на данъчната ставка води до намаление на приходите и при данъчна ставка от 100% данъчните приходи са нулеви. След оптималното ниво от гледна точка на данъкоплатеца, следва спад на приходите, дължащ се както на увеличеното укриване на данъци от страна на гражданите, така и на по-малкия стимул за работа. С намаляването на данъчната тежест се повишава стимула за работа, има увеличаване на доходите, от където ще нараства и данъчната основа, а оттам и постъпленията.“

Увеличават се данъци и такси и с цел хората да останат без собственост, като не могат да си позволят тежките данъци. За да може богати да останат само „нашите“. Нарушава се и Конституцията: Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.

И да Ви попитам, продажници, какви са доходите и имуществото на българите, че да си позволят да плащат данъците, които вие им налагате???

И къде отиват НАШИТЕ ПАРИ??? ЗА 43 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ГЕРГОВ? ЗА ЕДНА ДУПКА? ЗА ПО 1000 ЕВРО НА КВ.М РЕМОНТ НА УЛИЦА? ЗА ПРЕЦЕДАТЕЛСТВОТО И МИНИСТЪРА МУ – ЛИЛИТУ?

НЯМАЛО ПАРИ???? Народът няма пари, а вие толкова сте свикнали да живеете на гърба му, че не знаете къде е границата! ВИЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

И ЩЕ ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ! ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ НИКОЙ НЕ СИ Е ОТИШЪЛ ОТ ТОЗИ СВЯТ СПОКОЕН И В МИР, КОГАТО Е ОГРАБИЛ НАРОДА СИ!

Бог да пази България!

Елена Гунчева

Снимка на Елена Цонева Гунчева.