НЕНОРМАЛНИЯ МОЙ НАРОД И НОРМАЛНИЯ МОЙ ТИРАН (пиеса в няколко действия)

НЕНОРМАЛНИЯ МОЙ НАРОД И НОРМАЛНИЯ МОЙ ТИРАН
(пиеса в няколко действия)

Тирана: Има ли тука пенсионери?

Народа: …има, има…