Не ме обиди, че не ме поканиха в Щаба. Учуди ме, че бяха събрани хора, които нямаха компетентност

Не ме обиди, че не ме поканиха в Щаба. Учуди ме, че бяха събрани хора, които нямаха компетентност.

Важно беше да се запази нормалността. Това всяване на страх, тези сутрешни гробарски изявления, това беше пълен абсурд!

Доц. Мaнгърoв