Не мога да разбера защо европейските идеали са отъждествяват с ЕС в сегашния му вид!

Не мога да разбера защо европейските идеали са отъждествяват с ЕС в сегашния му вид!

ЕС изразходва около 10 % от годишния си бюджет за персонал, администрация и поддръжка на сградите си.

В Европейския парламент 7652 души работят в генералния секретариат и в политическите групи. В Съвета на Европейския съюз около 3500 души работят в генералния секретариат.

Постоянен персонал от около 1750 лингвисти и 600 души помощен персонал само в Европейската комисия. В службата за устен превод на Комисията работят 600 щатни преводачи, 3000 преводачи на свободна практика и 250 души помощен персонал.

Никой никого не e длъжен да издържа! Затова британците се махнаха!
При свободно движение на хора, стоки и капитали, всеки издържа себе си!
Издръжката, под формата на вноски от държавите, е за бюрокрацията! А тя скапва съюза!

Една прекрасна идея за икономическо обединение на европейските държави, за по-бързо възстановяване на обрулената от Втората световна война Европа, се изроди в политически Франкещайн! Сега децата му рИват, че франкещайнът се разпада и те не могат да смучат последните капки живец на електората им!

Идеята за икономически съюз се изроди в чиновническо-бюрократично издевателство върху хората, изхранващи цялата паплач кабинетаджии!
Затова се случи Брегзита! Ще последват Холегзит, Унгегзит и т.н.

Единственият начин да се спаси идеята за свободно движение на хора, стоки и капитали, със запазване националната идентичност на НАРОДИТЕ, управляващи държавите си, е да се изметат хилядите безскрупулни, високоплатени и корпулентни чиновници и се възродят идеите за мирно съюзяване на равноправни европейски държави, направено от Виктор Юго през 1851 г.

Днешното е корупция!
И смешен плач!

Иван Петров Петров