Не съм толкова умен… но май Европата ще го отнесе най-много

Ако има военна криза… и тази криза роди „санкции“… и тези санкции, доведат до тежка икономическа и финансова криза… и то най-вече за тези, въвели санкциите… и точно те (ние, Европа) се застрелят в крака… и ако стане нещата да излязат от контрол… нямам идея, не съм толкова умен… но май Европата ще го отнесе най-много

Къци Вапцаров