Не хвърляйте кръста на Йордановден плашите рибата, е новото До края на годината мога да живея без да работя

Не хвърляйте кръста на Йордановден плашите рибата, е новото До края на годината мога да живея без да работя! 😁😁😁
Къци Вапцаров