НИКОГА УРАВНИЛОВКИ!

Хората винаги са различни. Никога не слагам всички под общ знаменател. Познавам честни и почтени комунисти и такива, за които се чудиш как не са в затвора. Познавам корумпирани полицаи и такива, които с желание и вяра в доброто си вършат работата и помагат на хората. Познавам съдии, които се поддават на корупция и такива, за които правото е най-святото нещо и никой не може да ги принуди да си променят решението.

Познавам и честни политици. И вредни и корумпирани такива. Познавам хора със сърца, пълни с любов към света. И такива с празни души и алчни очи.

Днес ни слагат в клишета. Напъхват ни в представите, които искат да наложат за всички нас. С мастило и реч раздават обществени присъди и горят аутодафета. Днес никой няма право да бъде различен от клишето…..

Но всеки е различен! Защото ВСЕКИ САМ ПРАВИ СВОЯ ИЗБОР! Всеки сам избира между Доброто и Злото и Правилното и Неправилното. И този избор аз търся и уважавам. А не клишето!

Елена Гунчева