“Никое зло не би разменило тъмнината за светлина.”

“Никое зло не би разменило тъмнината за светлина.”

В България – уж европейска правова държава, а всъщност овладяна от мафията държава:
Провокират по тъмно.
Бият по тъмно.
Правораздават по тъмно.

Страх ви е от светлината, но ще бъде СВЕТЛИНА!

МУТРИ, ВЪН!
ОСТАВКА!

Албена Белянова

loading...