Никой нищо не знае, но евтин газ ще имаме. Обидно е за интелектуалните ни възможности – нЕли?

Gas cooking fire from close up

Журналист
-Коя е фирмата изпращач на втечнения газ от САЩ?
Радослав Рибарски
-Не зная.
Журналист
-Колко струва втечнения газ, който очакваме?
Радослав Рибарски
-Не зная.
Журналист
-Вие не знаете, премиера не знае, кой знае?
Радослав Рибарски
-Булгаргаз е страна по сделката, ако не е предмет на търговска тайна – ще кажат. Не съм присъствам на преговори и разговори – нямам информация.

Никой нищо не знае, но евтин газ ще имаме.
Обидно е за интелектуалните ни възможности – нЕли?

ПП Радослав Рибарски -Е председател на енергийната парламентарна комисия.

Lilia Bozhkova