Николай Слатински: Българите как да отвикнем от българИята и да се примирим с циганията!

На едно кръстовище ромска конска каруца прави задръстване. Заради него две жени си изпускат рейса. Възмущението им води до следния диалог:
– Нека да видят европейските лидери в какъв 19и век живеем!
– Ама ще ядат трюфели!
– Ще си хапнат богато и кой откъде е. Много им е зор за нас. Ние ще си останем в циганията.
– Циганията ни не я правят само циганите! И ние си я правим.
– Вярно е, ама циганите отвикнаха от българИята и си се примириха с циганията. Но българите как да отвикнем от българИята и да се примирим с циганията!

Резултат с изображение за Nikolay Slatinski