Николай Слатински: Последните десетина години плодят прекалено много и твърде трудни за понасяне уродливости

Често си мисля:
Защо избуяха по върховете на държавата и обществото толкова много персони,
които имат очевидни дефекти в отношението си към демокрацията и в образованието, възпитанието и културата си;
които са жестоки, безсърдечни, арогантни и безскрупулни към бедните, болните, нещастните и просто неудачните;
които ламтят за власт, пари, сласти и слава; 
които живеят само в своя днешен ден, консумират благините му и не мислят за утрешния ден на България, за това, какво ще стане с нея и какво ще остане след тях?

Какъв е този изкуствен подбор или може би пък той е естествен и избуяват, плъзват, размножават се и се възпроизвеждат само или главно тези, които могат да правят това най-добре в условията на постпреходната джунгла?
Каквото и да си говорим, последните десетина години плодят прекалено много и твърде трудни за понасяне уродливости, отвратителности, жестокости и несправедливости…

Може би това са някакви закони на социалната генетика!??!
Все пак от Началото на Прехода са минали повече от 20-25 години, т.е. годините, определящи едно поколение в демографията.
И ние всъщност вече виждаме едно ново поколение – след поколението на Прехода?
Дали пък в поколението на Прехода така или иначе връх не взе, доминантният, позитивният ген на трансформацията, на промяната, на развитието, на съзиданието, на бурния поток, на революцията – с всичките позитивни и негативни последици от това?
И дали сега, по законите на социалната генетика, връх не взима рецесивният, негативният ген на застоя, на не-промяната, на статуквото, на рушенето, на блатото, на контрареволюцията?

Остава надеждата, че социалната генетика ще ни даде шанс в следващото поколение – да се измъкнем от хаоса и анархията на тъмните, рецесивни и регресивни сили.
Навярно затова се вглеждам в своите студенти, в младите хора на България и търся да видя в тях усещане, че те са не само единствената, но и последната нейна надежда – ако и когато излязат на обществената сцена и вземат управлението на държавата в свои ръце, за да спасят онова, което е останало от нея след сегашното рецесивно и регресивно поколение. Да го спасят и приумножат…

Резултат с изображение за Nikolay Slatinski

https://www.facebook.com/nikolay.slatinski