Новата учебна година КЪМ ТЪМНИ БЪДНИНИ ВЪРВИ…

Новата учебна година
КЪМ ТЪМНИ БЪДНИНИ ВЪРВИ…
.
Вчера мина първият учебен ден. Не е уместно на празник да ругаеш и псуваш. Затова си спестих коментара. Макар че зад празника е нищетата. Образователна и духовна.

Още една бележка: търсенето на учители в страната е много голямо. Погледнете само сайтовете с обяви за работа! Професията се нареди сред най-дефицитните у нас, а познанията, които трябва да дава училището, практически и масово липсват.

Вместо мой коментар помествам този пост, изровен от мрежата:
иван сухиванов
1 ч ·
Последните дни ми се случи да кандидатствам за работа като учител по БЕЛ, подадох на повече от 20-ина места..Навсякъде бях отхвърлен.
Каква е причината? – Ами политическите назначения на калинки и кралимарковци на директорските места…

Тук-там имаше фиктивни интервюта, другаде назначенията бяха по „ус-мутрение“ на директора.
Общо взето имам ценз да бъда назначен като учител: над 20 години педагогически стаж, вкл. и 5 като университетски преподавател по 2 дисциплини, публикации бол, вкл. в сборници на ИЛ към БАН, 2 книги с лит.критика, лит. редактор, жури в ученически конкурси, доктор по литература, имам и една кошница лит. награди и номинации и т.н.

Да, ама не.
Няма го най-важното условие – или да сте роднини, близки с директора или да го корумпирате… Та така. Не направих грешката да се оплаквам в инспектората, щото там са мале, мила…

Григор Лилов