НОВ ПРОЧИТ НА ТРАКИЙСКИЯ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА ОТ ЕЗЕРОВО

Безбройни са случаите, в които сме смятали едно културно дело за окончателно завършено и сме отхвърляли всяко изкушение да се включим в него. До ушите ми бе стигнало ехото, че тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово отдавна е разчетен и аз дори не поглеждах множеството му снимки в Интернет – до оригинала едва ли щяха някога да ме допуснат. Но ето че преди няколко дни в приятелски разговор бе споменато „тракийското име Ролистен“, фигуриращо в надписа върху пръстена, с целия респект, който дължим на действително съществувала историческа личност. И това ме подтикна да се занимая с надписа.

Според досегашните изследователи, загиналият тракийски аристократ Ролистен е този, на чийто пръст любящата негова съпруга – Неренеа Тилтеа – поставя златния пръстен със знаменателното посвещение: „Ролистене, аз, Неренеа Тилтеа…“, повтаряно като мантра. Звучи напевно – истинска музикална фраза.
Ролистен е име, което винаги ми се е струвало странно. То не се споменава никъде, освен „в надписа от Езерово“. Да, известно е името Стенел, а от „Илиада“ е знайно и името на троянеца Стенелай, убит от Патрокъл. Митологията е запазила името на Стено ( „яката“, буквално „стената“ ) на една от граите, сестри на горгоните. За тракийски цар на име Ролес ( Роле ), който е бил римски съюзник по време на тракийската кампания на Марк Крас, съобщава Дион Касий в Кн.51 на своята „Римска история“. Н.Йонков – Владикин твърди, че е разчел името на митичния фригийски „император Роле“ в два от надписите, изсечени върху фасадата на прочутата т.нар.“гробница на Мидас“. Но съчетанието „Ролистен“ наистина звучи неправдоподобно – то би означавало „Кръглостен“. И заинтригувана, аз реших да разгледам снимките на надписа върху пръстена в Интернет.

Много трудно е от снимка да се разчете древен надпис върху пръстен, но нямах друг изход. Взрях се в надписа, и…никъде не забелязах „РОЛИСТЕН“ като собствено име на тракийски мъж.

Нещо още по-еретично – в надписа не успях да съзра дори задължителната „Неренеа Тилтеа“.

Затова пък много ясно разчетох думата „ПРЪСТЕН“ – „РОЛИСТЕ“

Тъй като пръстенът от Езерово е реликва със световно значение и е добре позната у нас не само на специалистите, няма да описвам нито историята на находката, нито общия й вид. Ще се спра само на надписа върху плочката на пръстена.Той се състои от седем реда, на които е разположен текстът, състоящ се от 61 букви:

Цитирам според редовете:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ
ΕΡΕΝΕΑΤ.ΙΛ
ΤΕΑΝΕΣΚΟΑ
ΡΑΖΕΑΔΟΜ
ΕΑΝΤ.ΙΛΕΖΥ
Π.ΤΑΜΙΗΕ
ΡΑΖ

Буквосъчетанието от седмия ред всъщност е част от дума, останалата част от която е пренесена е пренесена върху ръба на пръстена:

ΗΛΤΑ

Откакто пръстенът е открит, надписът на него винаги е бил обект на голямо внимание. Учените са наясно, че надписът е на тракийски език. Известните опити да бъде разчетен са над двайсет. Ще хвърля поглед само върху три от тях.

В книгата си „Траките и техният език“, изд.1977 г. акад. Вл.Георгиев, на базата на по-рано изследване на Д. Дечев предлага две непълни тълкувания на надписа, както следва:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕ ΑΣ(Ν?) ΝΕΡΕ (Ε?) ΝΕΑ Τ(Ι) ΙΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ Α ΡΑΖΕΑ ΔΟ ΜΕΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜ ΙΗ ΕΡΑΖ ΗΛΤΑ

Превод:

Ролистене, аз, младата ти съпруга, избраната, умирам наред до моя блаженопочивши, която децата отхрани.

или:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕ ΑΣ(Ν?) ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ Α ΡΑΖΕΑ ΔΟ ΜΕΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜ ΙΗ ΕΡΑΖ ΗΛΤΑ

Превод:

„Ролистене, аз, Неренеа Тилтеа, умирам наред до моя блаженопочивши, която децата отхрани“.

Следващото тълкуване, което бележи напредък, според изследователите ( без аз да съм съгласна с подобно определение ), принадлежи на Емил Живков и е публикувано в сп. „Авитохол“ през 2002 г. Според археолога Андрей Киряков, г-н Живков е “ извършил пробив“ , като ( цитирам ) „отдели частта в средната част на текста – „До меан ти лежю“, т.е. До мен ти лежи, което е много убедително и съвпада с идеята за погребалния характер на надписа.“

Андрей Киряков заявява това в статията си „Какво пише на пръстена от Езерово, от 5 в.пр.Хр.“, публикувана през 2019 г. в сп.“Завети“ и в личния му блог където предлага и собствения си прочит на надписа:

„РОЛИСТЕНЕ АЗ НЕРЕНЕА ТИЛТЕА НЙЕСКО А РАЧЕА ДО МЙЕАН ТИ ЛЕЧЮ ПАМЯТИ ЙЕ Е РАЧЕЛ ТА“.

И продължава:

„Тук съм доста склонен да видя глагола „рача“ – т.е. желая, обичам и т.н. Така или иначе след сто години най-различни опити и тълкувания, основната дейност е вече извършена и може да се надяваме, че последната стъпка по разчитането на текста скоро може да бъде направена“.

Това е предпоследният прочит на надписа върху пръстена от Езерово.

Последният, който датира от 25.01.2022 г. е моят, публикуван от сайта факти.бг. Но в дните, последвали публикацията на този първи вариант на моето тълкуване, аз усъвършенствах прочита си и тук го предлагам в неговия окончателен вид.

Според мен, собствените имена Ролистен и Неренеа Тилтеа са изцяло изфабрикувани. Такива имена не съществуват в надписа. Защо се е получило така? Защото, за жалост, предишните изследователи на пръстена не са разпознали правилно частите на речта, не са си изяснили кои са глаголите – първото, което трябва да се разкрие при която и да е дешифровка. А също – защото четат надписа като „непрекъснат“, без да се съобразяват с нарочните точки в него, без да си обясняват нито техния смисъл, нито смисъла на малкото “ празно поле“ вляво (за наблюдателя), нито разположението на буквите. Те са приели за непохватност и грешки, това, което гравьорът е изсякъл специално и в което е вложил определен смисъл.

„Плочката“ – полето на надписа – е с леко овална, почти кръгла форма. В горната й част, венцеобразно е гравиран текст, гласящ „РОЛIΣТЕNЕАΣΝ“. Отляво ( за наблюдателя ), в началото на четвъртия ред на надписа, се явяват букви, отделени от цялостния текст с празно поле. Гравьорът не е направил това случайно – то означава, че сричката РА в началото на четвъртия ред, трябва да се чете отделно, като част от изписана вертикално дума, започваща от третия ред с начална буква Т, а не да се включи в общия прочит на текста по средата. Най-вдясно ( за наблюдателя ) също има вертикален текст, който започва от втората сигма в надписа РОΛIΣТЕNЕАΣΝ и продължава до долу, включвайки и буквите ЕН на предпоследния ред.

Както споменах, последната „трибуквена дума“ най-долу в средата на текста – РАZ – всъщност е само част от дума, която е пренесена върху ръба на пръстена – НЛТА. Това е отбелязано и от досегашните тълкуватели на надписа.

Върху плочката се забелязват надрасквания, дефекти, следи от обработката на метала. Но са видни и специални точки, направени нарочно от гравьора. Тъкмо за да бъдат отделени случайните дефекти от нарочните точкови знаци, е нужно изследователят да проучи пръстена в оригинал, но, както заявих, аз нямам тази възможност. Точките, за които съм сигурна, че са поставени нарочно, ще отбележа при самия прочит на думите. Ясно личи, че при буквата Т, с която завършват глаголите и започва думата ТИΛ, изписана на две места, има специална точка. След буквата П на предпоследния ред вдясно и преди Т, с която започва думата ТАМI също има нарочно поставена точка. Смятам тази точка след определена буква за знак, че буквата трябва да се повтори и в прочита на следващата дума – това е способ за пестене на пространство. Втората буква „сигма“ в началната дума ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ, изглежда груба, удебелена – сякаш гравьорът е направил някаква грешка и резецът му е нанесъл поправка. Това не е така – „сигма“ е удебелена нарочно, за да се даде знак, че с нея започва вертикалният текст най-вдясно.

В надписа има глаголи, които са разпознаваеми по техните окончания: – ЕАТ за 3 л. ед.ч. и – ЕАΝТ – за 3 л. мн.ч.

Нещо особено важно – буквосъчетанието, с което окончава „думата“ ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ – ΝΕΑΣΝ – може да се види и в надгробния надпис от Кьолмен “ – във вариант ΝΥΑΣΝ. Това ме кара да мисля, че даденото „окончание“ представлява традиционна погребална формула. Но може би това буквосъчетание означава „нас“ – местоимение в 1л. мн.ч.

А сега ще представя моя прочит в неговата цялост:

ΡΟΛΙΣΤΕ ΝΕΑΣΝ ЕРЕNЕАТ. ТIΛ ТЕА NHΣ КОА ТРАЕП ZEA DОМЕАNТ. ТIΛ. ΛЕZYТ. ТАМI S NАМY EH РАZHLTA

Ето и тълкуването ми дума по дума:

РОΛIΣТЕ – ПРЪСТЕН ( РОЛИЩЕ, КРЪГЛО, КОЛЕЛО, КОЛЬЦО )

ΝΕΑΣΝ – ЗА НАС ( или ПОГРЕБАЛНА ФОРМУЛА, КОЯТО ВИЖДАМЕ ВЪВ ВАРИАНТ “ ΝΥΑΣΝ“ В НАДПИСА ОТ КЬОЛМЕН).

ЕРЕNЕАТ. – ОТМЪЩАВА

ТIΛ – ТЕЛА

ТЕА – ТИЯ

ΝΕΣ – ДОЛУ ( НИСКО, В ГРОБА )

КОА – КОИТО

ТРАЕП ( текстът най-вляво, вертикално от третия ред надолу ) – ТРАП, ГРОБ

ZЕА – ТОЗИ

DOMEANT. – ДОМУВАТ

ТIΛ – ТЕЛА

ЛЕZYТ – ЛЕЖАТ

ТАМI – ТАМ

Σ NAMY ( текстът най-вдясно, вертикално, заедно с втората “ поправена“ сигма ) – С ( ЗА, ЗАРАДИ ) НАС

ЕН – Е

РАZНLTA – ПОРАЗА, ПРОКОБА, ПРОКЛЯТИЕ

В своята пълнота, надписът върху пръстена от Езерово гласи следното:

ПРЪСТЕНЪТ ЗА НАС ( ΝΕΑΣΝ – формула ) ОТМЪЩАВА. ТЕЛАТА ТИЯ, ДОЛУ, КОИТО В ТРАПА ( гроба ) ТОЗИ ДОМУВАТ, ТЕЛАТА ( да ) ЛЕЖАТ ТАМ. С ( ЗА, ЗАРАДИ ) НАС Е ПОРАЗАТА ( проклятието ).

Предишните изследователи правилно са открили глагола „лежа“, но той, според мен, не е в единствено число, а в множествено – „лежат“. Колкото до откритата от тях дума „ниско“, смятам, че това са две думи – „нис“ ( долу, в гроба ) и „ко“ – част от „коа“ – „които“. „Разелта“ чета като “ поразата“, “ проклятието“

Както се вижда от моя прочит, пръстенът от Езерово не е любовен дар от скърбящата съпруга Неренеа Тилтеа, а талисман срещу осквернителите на гробове. Променена е цялата концепция за предназначението му.

Взирайки се в текста, забелязах, че е възможно той да съдържа и други „вертикални“ – скрити думи. Но и така е разбираем неговият окултен смисъл.

Историята с Ролистен и Неренея Тилтея, уютно битувала в тракологията поне шест десетилетия, ми напомня трагикомичния сюжет на „Поручик Ците“. С настоящия прочит, тези романтични сенки се стопиха в розовата мъгла, от която са произлезли.

Впрочем, хвърляйки поглед върху разчетените от изследователя Н.Йонков-Владикин копия на два надписа, изсечени върху фасадата на величествения „паметник“ или „гробница на Мидас“, във Фригия – в днешното селце Язъликия, окръг Ескишехир, днешна Турция, изобщо не открих нито името Роле, нито титлата „император“. Според мен, грандиозният реликт, наречен „гробница на Мидас“ има всички белези на паметник от атлантската древност и е много сходен с т.нар.“портали на боговете“ в Перу и в Саудитската пустиня. Фасадата му е “ украсена“ със странни фигури, в които преобладава кръстът. Бих оприличила тези „плетеници“ на някаква карта – може би на лабиринт? Без съмнение, надписите са добавени в епоха, по-късна от времето на строителството на съоръжението. Впечатлена съм обаче от другите идеи на Н.Йонков-Владикин и от общото му разбиране за световното значение на тракийската култура, изпреварили с цял век официалната българска историческа наука. Открих този учен, благодарение на книгата му “ История на древните траки“, публикувана в 1911 г. и преиздадена едва в 2010 г. Тъкмо тази тънка ценна книжица ми бе изпратена в навечерието на Нова година от реставраторката Дора Петкова, за което съм й признателна.
„Безсмъртният император Роле“ вероятно ще се окаже блян, но споменатият от Дион Касий цар Роле(с) е реалност. Това обаче не е име, а прякор – КРЪГЛИЯ, КОЛЕЛОТО, ТЪРКАЛЯЩИЯ СЕ – Дебелия. Никой, който си отива от тоя свят и е положен в гроба от своите близки, не е изпратен в сетния си път с прякора си – а със собственото си име. В случая с пръстена от Езерово, името на погребания тракиец остава неизвестно.

Автор: Милена Върбанова