НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЕТИКАТА И ЕСТЕТИКАТА НА КОНТРАШПИОНАЖА

Чуждите шпиони са навсякъде. Те надничат през ключалката, ровят в панера с мръсните дрехи, проверяват какво има под изтривалката. Слухтят и снимат. Разпространяват лъжи и всяват страх и паника.

За да се справите успешно с подлите шпиони е необходимо:

1. Да сте доказан ренегат и предател, членувал в най-малко две партии, които са били яростни противници на партията, в която членувате сега.

2. Ясно и точно да се поставите в безусловна услуга и слугинаж в името на новата с партия и нейния Главатар.

3. Да конкртизирате очакванията си относно заплащането на дейността си, както и очакванията си за заемане на бъдещи високи държавни постове и други позиции.

4. Да не говорите в съня си, за да не издадете някоя и друга криминална тайна от историята на партията, в която членувате и която възмездява богато небагодарния ви и тежък труд.

5. Да имате несъкрушима воля и инат и да мълчите, ако ви разпитват прокурори и следователи.

6. Да притежавате безгранично въображение и творческа фантазия, за да измисляте всякакви сюжети в защита на Главатаря и ортаците му.

Любо КОЛЬОВСКИ