Някой от вас позлатена циганска махала виждал ли е?

Извинявам се, но понеже и аз съм от „лошия материал“, за който почитаемият премиер Борисов веднъж спомена, днес пак нещо не разбрах.
Тия 80 милиона лева за приобщаването на ромите под егидата на вицепремиера по етническото сътрудничество В. Симеонов, къде ще идат? Там ли, дето отидоха ония 335 милиона евра за инициативата “Десетилетие на ромското включване” (2005-2015), обогатена и доразвита от Цв. Цветанов като предшественик на Симеонов, организатор и вдъхновител на Националната стратегия за ромското интегриране до 2020 година?
И не, че нещо, ама тия пари сега къде са например? Някой от вас позлатена циганска махала виждал ли е?

Анна Заркова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010516398219&fref=ts