Нямам никаква представа защо — особено в деня на народните будители — „Нова телевизия“ кани в сутрешното си студио Боян Расате

Нямам никаква представа защо — особено в деня на народните будители — „Нова телевизия“ кани в сутрешното си студио Боян Расате.

Може би някой редактор с разнебитена ценностна система е решил, че „свободните медии“ трябва да представят „всички гледни точки“. Само че Боян Расате няма гледна точка: неговите „възгледи“ са абсолютно неприемливи за едно цивилизовано, или дори относително цивилизовано общество като нашето.

Или пък това е някакъв перверзен стремеж към рейтинг…

В крайна сметка Виктор Николаев изгони Боян Расате. Лошото обаче е, че Расате вече трудно може да бъде изгонен наистина — той е намерил своята ниша в нашия живот, своите малки проценти, които обаче повишават процентите на нашата омраза и на яростта ни един към друг.

Мартин Димитров