ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ЖИВО. НАШИТЕ НОВИ ПАРТНЬОРИ

Щели сме да внасяме нефт от Близкия изток. А нямаме ли проблем с режимите там? Бесене, обезглавяване, осакатяване на живо по ТВ – все слънчеви държавни политики на Изток. Ето ви Изток! О, но ние сме в ЕС – всичко е наред.

Степан Поляков