Обидно прости журналисти! Обидно прости политици и държавници! Обидно прости експерти!

Обидно прости журналисти! Обидно прости политици и държавници! Обидно прости експерти! Обидно прости хора!

Всички тези се опитват да си внушат, че като даваш оръжие на някой, за да воюва с него правиш добро. Проблемът е не дали това твое действие е добро или зло, а дали имаш компетентност по тези въпроси. Ако нямаш такава е по-добре да не си казваш мнението, защото в желанието си да помогнеш може да се превърнеш в най-масовия убиец на света.

Отдадох много от времето и енергията си да убеждавам отговорните фактори, че не разбират това, за което говорят. Да повтаряш каквото ти казват някои не е политика, а жалко съществуване във властта. И този начин на живот има тежка цена понякога. Разделени сме от собствената си некомпетентност и свръхемоции по неразбираеми за повечето от нас теми. Политиците задълбочават това разделение!

Напълно разбирам нуждата от пречистване. Спирам да убеждавам този или онзи в каквото й да е. Започвам да работя целенасочено по темата с пречистването. След като не искате да чуете и разберете, ще го преживеете. Може да е за кратко, но явно имате нужда да ви се случи. Направих грешка като спасявах хора, които не искаха да бъдат спасявани! Грешка.

Виждам безсилието и безумието! Но някои хора наистина не разбират от думи.

Николай Марков