ОБИКНОВЕН ФАШИЗЪМ

Въртят, сучат последователите на единствено правилната линия – американската и евроатлантическата –
драпат да изкарат, че хората със собствено и различаващо се от тяхното мнение по отношение на военния конфликт в Украйна били СЪУЧАСТНИЦИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧОВЕЧЕСТВОТО!

Че по какво се различават тия евроатлантически подлоги и негодници от болшевиките и нацистите, които квалифицираха всяко опозиционно мнение, различаващо се от тяхното официално и брутално наложено, като
СЪУЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ КЛАСАТА, НАЦИЯТА,
И ДЪРЖАВАТА!

Мисля, че Ерих Фром беше казал – цитат по памет:
„Когато Хитлер се идентифицира с Германия, всеки, който говореше срещу него, говореше срещу Германия.“

ОБИКНОВЕН ФАШИЗЪМ!

НИКОЛАЙ РИЗОВ