ОБЩИНИТЕ ИЛИ ГРАЖДАНИТЕ СА ПО-ВАЖНИ?

В законопроекта на Закона за здравето е предвидено да се забрани запора на сметките на общините до края на тази година. И отново някои са по-равни от други. Да обясня за неразбралите: Срещу общините се водят много дела, които общините често губят. Тогава те са осъдени да заплащат обезщетения и/или съдебни разноски. Обикновено на граждани. Понякога и на търговци /фирми/.

Значи гражданинът Х съди община У и след години я осъжда да му издаде например акта, който е поискал, или пък за незаконосъобразна заповед, която е отменена. До този момент гражданинът Х е направил доста големи съдебни разноски за съдебни такси, експертизи и адвокатски хонорари. И естествено, иска общината, която е загубила, да му плати разноските, или сумите, на които е осъдена.

Понякога общините не плащат. ГПК им е предоставил възможност да предвидят плащането си в бюджета, ама няма санкция, ако не го направят. И тогава изпълнителните дела и евентуални запори на сметки на общината остават единствената възможност на хората да си получат парите.

Защо например не се предложи това и за гражданите и бизнеса?!? Или общините отново са привилигировани? Защото това е начинът да се научат, че не трябва да издават незаконосъобразни актове и да се правят на ударени, когато трябва да си изпълнят договорни задължения. И докато обикновения гражданин си плаща и му запорират всичко, то общините отново получават привилегии.

Докога? Докога властта в гражданскоправните отношения ще бъде привилигирована, когато е само участник в тях? Това никъде го няма. А с това предложение се обричат хората да чакат още година, за да си получат парите от общините, които принципно разполагат с достатъчно средства.

Елена Гунчева

loading...