ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РЕШИ, ЧЕ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НЕ Е ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ

Братя, ето ви едно решение на властта:

Общинска избирателна комисия Русе
РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Русе, 09.10.2019
ОТНОСНО: Жалба от ПП „Възраждане“, чрез Дилян Саманджиев, относно нарушение на ИК по време на предизборната кампания за местни избори.
В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 161 от 09.10.2019 г. от Дилян Саманджиев- упълномощен представител на ПП Възраждане“, в която се твърди за извършени нарушения на 08.10.2019 г в конферентна зала на университетския „Канев център“ представляващ съставна част на държавния Русенски университет „Ангел Кънчев“, свързан с реално проведено предизборно агитационно мероприятие на кандидата за кмет на МК „ВМРО- БНД и НФСБ“ Галин Григоров, придружаван от целия Предизборен щаб на коалицията. Мероприятието е широко отразено в медиите, където ясно се вижда брендът на университета, който недвусмислено показва, че предизборното събитие е на територията на държавния Русенски университет. Твърди се , че това представлява нарушение на чл.182 от ИК, забраняващ всяка предизборна дейност в държавните институции, включително държавните университети.
В жалбата е вписано, че това нарушение е сезирана ЦИК, в лицето на неин зам- председател, и становището на ЦИК е, че нарушението е на лице и е необходима бърза реакция на ОИК – Русе, за да не се превърне нарушението в прецедент на местно и национално ниво.
Приложени към жалбата са: Публикация на „Акцент“, скрийншот, на който може да се видят многобройните публикации, свързани с предизборната проява на МК „ВМРО- БНД и НФСБ“ в държавният русенски университет.
Като взе предвид изложеното в жалбата и извършената проверка в „Канев център“ , както и многобройните прояви, концерти, постановки и други събития в залата, ОИК Русе намира, че същата е място, в което се провеждат различни обществени събития и не е учебно заведение, нито има статут на което и да е било от изброените в чл.182 ал.1 ИК. По тези съображения жалбата се явява неоснователна и недоказана, поради което следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК – Русе
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Дилян Саманджиев, относно нарушаване правилата прдизборна агитация в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. , тъй като не е налице нарушение на чл. 182 ал.1 ИК.
Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.
Председател: Николай Иванов Братованов
Секретар: Милена Георгиева Хинкова
* Публикувано на 09.10.2019 в 19:55 часа

Братя, това решение, естествено е очаквано.
Комисията установява за залата на Канев център към Русенския университет “Ангел Кънчев”, както пише на стената в самата зала, следното:
“ОИК Русе намира, че същата е място, в което се провеждат различни обществени събития и не е учебно заведение, нито има статут на което и да е било от изброените в чл.182 ал.1 ИК.”
Изборен кодекс:
“Чл. 182. (1) Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.”
Следователно Комисията твърди, че Канев център към Русенския университет не е свързан с висшето образование, нито с университета.
Твърди, че не принадлежи към “държавни и общински учреждения, институции…”, т.е. Канев Център към Русенския държавен университет не е нито държавен, нито общински.
Комисията установява, че Русенския университет не е държавна институция, не е държавен!
А какъв е тогава?
Тогава би следвало да е частен, няма друга собственост (не знам за кооперативната собственост нищо), а той не е частен!
Залата не е частна!
Тя е на територията на държавния университет и е негова собственост, държавна собственост.
И какъв е този странен аргумент, другари, който е “взет предвид”:
“Като взе предвид многобройните прояви, концерти, постановки и други събития в залата, ОИК Русе намира, че същата е място, в което се провеждат различни обществени събития.”
Каква странна мисъл!
Това, че някъде на територията на държавна институция (каквато е Русенския университет) се провеждат “концерти и постановки и други събития” не прави мястото недържавно!
Ало, другари, каква е тази профанска логика? Ко става с вас ве?

Обжалваме в ЦИК.

Акад. Петър Иванов