Общински съвет-Сливен даде знак, че харченето на ромски пари трябва да се „дисциплинира“

Две ромски фондации няма да могат да усвоят близо милион лева по проект с Община Сливен след като днес Общинският съвет гласува срещу споразумение с тях и подаване на проект от името на общината с предложени от тях дейности. Против бяха мнозинството от съветниците, „за“ гласува основно групата на ГЕРБ.

Общинските съветници гласуваха срещу решението за даване на съгласие на Община Сливен да подаде проектно предложение по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” със стойност до 889 994,77 лв., 100% от които безвъзмездна финансова помощ.Те не одобриха и споразумението между Община Сливен и ромските фондации – Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за икономическо развитие” и Детска градина „Звездица“ като участници в него.

„Гласуването днес не е резултат от моментно решение и политически сметки. Това е институционален отговор на задълбочаващ се проблем, оставен на самотек от десетилетия. Разбирайте го като знак на институцията Общински съвет Сливен към останалите институции в държавата – национални, местни, че процесът на харчене на „ромски“ пари трябва да бъде дисциплиниран най-сетне“ – това заяви председателят на Постоянната комисия по европейски проекти и програми в Общински съвет Сливен Мартин Славов.

От отхвърления проект за решение става ясно, че още 51 общини на територията на страната могат да кандидатстват по мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Мартин Славов уточни, че днешното проекто-решение е гледано на три поредни заседания на комисията и на тях също не е минало. На едно от заседанията са били поканени и представители на ромските фондации, но те не са успели да убедят съветниците, че ще харчат парите и управляват дейности ефективно.

Мнозинството от общинските съветници са наясно, че системата на ромска интеграция не работи и е по-скоро канал за пренасочване на публичен ресурс. Като „три пъти лицемерна“ я определи Славов. Първо – тя е вредна за самата ромска общност, защото се оказва, че харчените за приобщаване милиони не намаляват нито отпадането от училище, нито лошия здравен статус, нито ранните раждания, нито снижават криминогенния риск сред общността. На второ място тя е лицемерна и към останалите граждани, които продължават да живеят в риск или също имат нужда от подкрепа, но за тях средства няма. На трето място неефективно  изразходваните публични пари и институционални усилия подвеждат донорите на безвъзмездната помощ, че нещо се прави. Отчитането на дейността се превърна в по-важна от самата дейност и добрите цели, които се поставят в рамките на европейското финансиране си остават само на хартия.

Според коментарите на гласували против общински съветници чашата преляла заради възможността близо един милион лева да бъдат похабени и отклонени, както и при други проекти, като в същото време общината, социалните и здравните служби, училищата и органите на реда в Сливен продължават всекидневно да се справят с ескалиращите ромските проблеми. Общините в известна степен са заложник на ромските фондации, тъй като участието им  е единственото условие, да се получат пари за интеграция. Често не качеството на дейностите, а единствено наличието на ромско НПО се оказва по-важния фактор за да го има или не някой проект, коментираха още съветници от Сливен.

Сливен Нюз