Около 2 млн. лв. на вятъра – за мониторинг на ромската интеграция

Близо 2 млн. лв. струва на данъкоплатците разработването и внедряването на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 година.

В Министерския съвет в четвъртък бяха отчетени резултатите по първите дейности от обществената поръчка. Първата задача на изпълнителите бе анализ на досегашните мерки и сходни системи. Втората дейност е изготвяне на концепция и методика на системата, а третата – самото й разработване и внедряване.

Проектът започна преди три години и следва да приключи на 31 декември 2018 г. Ръководител на проекта е секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Росица Иванова.

Обществената поръчка се финансира по оперативна програма „Човешки ресурси“.

.

http://frognews.bg