Онуй е научил нови думички. „Активна абразия“ направо изкърти клъстъра и помете хъбовете

Онуй е научил нови думички. „Активна абразия“ направо изкърти клъстъра и помете хъбовете.

А Севдиту, явно покрай ежемесечните визити за отказ на Божков да го ощастливи, е пропуснала да забележи, че страницата на Онуй и речника му много се бият. Направо да не повярваш, че за един и същи човек става дума. Явно всяка сутрин му написва на листче нови думички, той ги учи наизуст и ги повтаря за щяло и нещяло.

Малко по-правдиво, Севде, и без това никой не вярва, че знае двусрични думи какво означават!

Елена Гунчева