ООН КРИЕ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЦИГАНИТЕ И ЛЪЖЕ В ДЕМОГРАФСКИТЕ СИ ПРОГНОЗИ!

Публикуваната тези дни демографска прогноза на ООН е фалшива! Не знам защо. При екстраполациите тя нарочно не отчита етническия аспект на демографските факти и тенденции и откровено пренебрегва по най-тъп начин данните за бързото и неимоверно увеличаване на циганския етнос у нас.

Етническите българи намаляваме годишно със 166 000 души, а циганите се увеличават годишно с 35 000 души, като и двете тенденции са динамични.

През 2100 год. няма как да сме само 2 милиона, както прогнозира ООН, тъй като циганите се увеличават експоненциално.

През 2100 год. населението на България ще е много повече – 8,6 млн. души.

Но каква ще е етническата структура на това население? Това крият всички – ООН, Евростат, ЦРУ, нашенският НСИ и др. Не знам защо.

Тази етническа структура ще е следната:

• 7,6 млн. цигани;
• 0,5 млн. турци;
• 0,3 млн. други етноси (имигранти);
• 0,2 млн. етнически българи.

Тук трябва да поясня, че динамиката на броя на населението не е линейна, а има обясним спад през 2050 год. когато населението ще е най-малко – само около 4,5 млн., това го сочат много институции, от които 3,1 млн. цигани, 0,8 млн. етнически българи и 0,6 млн. турци. После населението ще нараства поради размножаването и увеличаването на циганския етнос.

Това е истината, братя!

България умира, циганизирайки се!

акад. Петър Иванов

Снимка на Petar Ivanov.

loading...