ОПИТ ЗА СЛОВЕСЕН ПОРТРЕТ НА МОДЕРНИЯ ТИРАНИН

Ръката – в джоба.
Ръкавите на ризата – навити.
Усмивката – надменна.
Походка – на побойник.
Обноски – бабаитски.
Говоренето – тарикатско.
Поглед – на хитрец.
Общуване – небрежно, с елементи на арогантно и агресиращо превъзходство.
Съчувствие, милост и състрадателност към другите – абсолютно липсват.
Готовност да излъже – дори, когато спи.
Готовност да се откаже от заявеното – перманентно.
Отговорност – липсва абсолютно.
Готовност да се укрие и да изчезне при скандали и кризи – неизчерпаема и постоянна.
Дебелокожие – очевидно.
Наглост – винаги свежа, като краставица.
Злоба и отмъстителност – винаги готов.
В непрекъсната хармония и разбирателство със себеподобните си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Склонността му да употребява архаизми, като „сиреч“, „надали“, „мигар“ и др. подобни, както и на чуждици, чиито смисъл не разбира и не познава, е трогателна, но и безполезна в стремежа му инфантилно да прикрие собствената си простотия и постащина.

Любо Кольовски

loading...