Отвращението на мнозинството от политическата реалност всъщност крепи властта на малцинството в тази реалност

Има нещо уникално в ситуацията у нас. Толкова много уродливи неща се случват; толкова грозно е всичко; толкова отблъскаващи са събитията напоследък; толкова нечистота избива от всички пори и отверстия на политиката, че ежедневно се плоди и нараства всеобщото отвращение.
Това отвращение ни обгръща отвсякъде, то ни задушава като газ гризу, то ни кара да се чувстваме омерзени, да изпитваме гадене, да ни се повдига, да се обезверяваме.
И властта се крепи именно на масовото отвращение. Колкото по-голямо е отвращението, толкова по-малко обществена енергия и воля има нещо да се промени.
Отвращението на мнозинството от политическата реалност всъщност крепи властта на малцинството в тази реалност.
Няма по-деструктивна и по-парализираща болест от отвращението. То омаломощава. То убива съпротивителните сили. То ослепява и оглушава чувствата. То ни разбива на спасяващи се поединично индивиди.
Не знам лекарство срещу всеобщото отвращение от политиката, от управлението, от властта, от режима, под който се намираме.
Поне да имаше някой, който въпреки че като обществени същества сме се превърнали в безволеви скелети, припадащи от политическа слабост, да ни каже, че всичко това е някаква игра, някаква измисленост, някаква нелепа шега, някакъв сън, някакво надишване с отровни пари или зловония, а всъщност светът е прекрасен!
Може пък да се освестим, да изповръщаме отровата, изпълнила всяка наша клетка, разяждаща всеки наш орган и да се вземем в ръце. Да вземем в ръцете си България, спасявайки я от покварата на отвращението, от проказата на отвратяването и от покрусата на отвратените.

Николай Слатински

Резултат с изображение за Nikolay Slatinski