Откога в Правото стана възможно за едно административно нарушение да получаваш две административни наказания?!

Напоследък герберастката правна мисъл прие промени в Закона за движение по пътищата, при които е предвидено временно отнемане на свидетелството за управление при неплатена глоба или неплатена застраховка „Гражданска отговорност“.
Но съгласно ЗАНН
Чл. 13. За административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания:
а) обществено порицание;
б) глоба;
в) временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност
Наказанията не са дадени комулативно.
И какво излиза. За административното нарушение ти налагат глоба, а за неплащане на глобата временно те лишават от правото да управляваш автомобил.
Откога в Правото стана възможно за едно административно нарушение да получаваш две административни наказания?!
Абсурдно нарушение на правните принципи!
Между самото неплащане на глобата и лишаването от правоуправление няма връзка. Това, че държавата е неспособна да си събира глобите, не може да прави от катаджиите бирници.
Я малко имащите право да сезират КС да си размърдат мозъците.

Богомил Бонев

Резултат с изображение за Bogomil Bonev

loading...