ОТНОСНО УВАЖЕНИЕТО

Един приятел тук, по повод телевизионното татро със Сидеров, излиза с призив да се уважават журналистите, Много мило. Не е уточнено кои журналисти се имат предвид – тъй наречените ли, самонареклите се, истинските, действащите, бившите или разните други…

Тъй като и аз съм от тях, ще подкрепя този призив. Но ще добавя нещо, ако позволите. Когато ние самите, които сме част от наличната днес у нас журналистика, губим себеуважението си поради начина, по който често я практикуваме ( страхливо, користно, суетно, неграмотно или глупаво). няма как да ни уважават другите – били те наши събеседници, читатели или зрители.

Анна Заркова

loading...