От интервюто на съпругите на двама от моряците на кораба “ Царевна“ стана ясно, че българските власти все още не са се свързали с тях

От интервюто на съпругите на двама от моряците на кораба “ Царевна“ стана ясно, че българските власти все още не са се свързали с тях.

Направи ми впечатление изявлението, че съпругите са потърсени от фирмата.
Едната потвърди, че “ от фирмата са и казали да не дава никаква информация“ .
Съпругата на Рали Димов заяви, че “ от фирмата са я извикали на разговор за да получи инструкции от външно министерство.

Тази информация е доста смущаваша, но всичко си идва на мястото като се съобрази, че корабособственикът е в тесни връзки с Лорер , и че в офис сградата му е и офисът на ПП във Варна.

Румяна Ченалова