ОТ КАКВО, КОГА, КОЛКО, КАК И ЗАЩО СЕ ПАЗЯ?

Един пост, който изчаква от известно време.
Вероятно не са много хората, които могат да осмислят нещата в тяхното естествено съответствие, особено когато са подложени на силен стрес, както е сега. Първоначално преди година си мислех, че темата е дишането и неговото духовно съответствие законът за даването и получаването. Както и няколко други неща, свързани с белите дробове като способността на човека да обича, способността да се свързва с духовния свят и да позволи на духовните сили да живеят в него. Обаче вече си промених позицията, осъзнавайки, че още от началото на тази супер тежка агресия срещу човешкото тяло, която създадоха с измислена криза, темата е съвсем друга и тя е свързана със защитата. Тъй като се оказва, че в основата на целия замисъл седи атака срещу имунната система на човека, дали чрез вирус ще го атакуват или чрез ваксина, следователно темата е защитата, защитните сили на организма и респективно на човека и изобщо как, кога, от какво и колко се защитаваш.

Това, което се случва на клетъчно ниво в момента във всеки един организъм, е същото което се случва в целия свят, в и между държавите. Съответствие! Ето какво става.

Организмът е атакуван, както се случва всеки божи ден от живота. Той има своя сила и защита, вложена от Природата и изграждана и развивана с хиляди години. Разликата в силата и качеството на защита при различните хора се дължи на силата и качеството на мислите и чувствата, както и на кармата, тоест сметката, с която човек живее, която сам си е направил. Ето защо една имунна система е устойчива, а друга не. Тук темата е много дълга и дълбока, но само маркирам процеса, работа на лекарите и биолозите е да изучава живота и дейността на клетките от духовна гледна точка. В бъдеще това ще се прави.
Та, всеки организъм има различна степен и ниво на защита. Вследствие това, всеки организъм реагира различно на атаката.

След това имаме нововъведението наречено „ваксина“ срещу този вирус, обявено за единствена панацея. Ето тук е капанът!!! В който падат хората масово в момента. Някой и нещо в момента чрез ваксините срещу този вирус променя естествения ход на човешката защита, бърка в Природата и целта е една – Да се отслаби човешката защита, за да може нещото да се настани в човека. Същият процес върви в света, както вече обясних. Това се постига чрез поредица от антинаучни действия, които се представят за научни.

Но, което искам да кажа е, че в момента се изпитва не само издържливостта на човешката защита, но и темата е – ОТ КАКВО, КАК, КОГА И КОЛКО СЕ ЗАЩИТАВАШ. Изобщо, от какво се пазиш и какво пускаш, защо, от какво трябва и от какво не трябва да се пазиш.
Не се съмнявам, че огромен брой човешки имунни системи ще преодолеят външната интервенция на ваксината чисто физически. Съвсем друг е въпросът с последствията, както многократно съм обяснявала. Но каква ще е имунната система след тази външна интервенция, ще разберем с годините, с много години изследвания оттук насетне. Защото след известно време ще започне да се разкрива истинското предназначение и истинските последствия от тях за тялото. По този въпрос в момента няма човек, учен на Земята, който да знае какво ще се прояви. Дори създателите не знаят, защото всяко нещо, пуснато в живота си има свой ход и логика.

Така че, основната тема е как се пази човек и от какво се пази. Дали сам се пази или оставя друг да го пази. Дали изобщо разчита на собствената си защита, или приема чужда защита. Дали знае от какво да се защитава и какво да допусне.

Следователно, първоначалното ми мнение, че в случая става дума за определен дял от човешкия живот, а именно връзката му с духовния свят, се измени в мнение, че всъщност става дума за цялостна проверка на човешката система за закрила и защита. А тя включва всички останали процеси , сборува всички процеси в тялото, между душата и тялото и цялата човешка система. Защото човек има и духовна имунна система, която именно е обект на теста.

Човек трябва да се пази. Животът на Земята е много меко казано опасен и поради това са вложени страшно много системи за защита. Но темата е, отново повтарям – ОТ КАКВО, КОГА, КОЛКО, КАК И ЗАЩО СЕ ПАЗЯ?

Анастасия Гешева