Пазете се, София е опасен град!

Малко зад мен на тротоара се стовари голяма буца сняг и лед.. така че не стъпвайте по шахти, внимавайте за оголени кабели по тротоарите, както и се движете далеч от сградите за да не ви падне нещо на главата, като парче балкон, керемида, тухла, лед и саксия с цветя, или каквото и да е друго.. пазете се, София е опасен град!

Къци Вапцаров