Паразит и гостоприемник в света на българската политика

Ние, експертите от 5-та стая в Института по изследване на динамичните политически явления в изящните изкуства, наричан неправилно от някои лудницата в Карлуково, получихме нова, извънредна и спешна задача. Да изследваме възможно най-бързо релацията „Паразит и гостоприемник в света на българската политика“. От Центъра ни сведоха опорни точки (тезиси), назовани „Антон Тодоров, Методи Андреев, Яне Янев, Лъчо Мозъка и др.“ От Центъра ни подсказаха още, че трябва да се съсредоточим върху обстоятелството, че гостоприемник на паразитите е управляващата ОПГ ГЕРБ.
Дарвин веднага се залепи за микроскопа, а Менделев се зае да търси валенциите на паразитните елементи. Горкият, той не осъзнаваше, че това е сложна биохимическа материя, която не се вмества в света на неговата жалка таблица от елементи, соли, основи, минерали и други камънаци.
Наполеон категорично отказа да участва в изследването и отиде да пие домашна ракия със санитарите. Напоследък подозрително се беше сприятелил с тия типове. Вероятно им даваше рушвети в евро и екю.
Внезапно в 5-та стая се появиха Маркс и Енгелс и заявиха, че са получили нареждане от Коминтерна да ръководят изследването. Настъпи внезапно сбиване и поради липсата на санитари, изследването пропадна пред очите ми.
Не знам как ще се отчитам и оправдавам пред началниците от Центъра?!
А Антон Тодоров, Яне Янев, Методи Андреев и група политолози отидоха в кръчмата на площада.
Според мен, Адът е на една ръка разстояние!
Ваш:
Ломоносов, энцэклопедист

Любомир Кольовски

Резултат с изображение за Любомир Кольовски

https://www.facebook.com/ecohunter12?fref=ts