ПАРАНОИДНАТА ШИЗОФРЕНИЯ

Нямам никого предвид.
Параноидната шизофрения се отличава със систематична абсурдна налудност, която е изменчива и ексцентрична, със странна мисловна продукция и екстравагантно и неприемливо поведение, както и с различни илюзии и халюцинации.

Често се съчетава с нарцисизъм и хистрионно разстройство.
Налудните идеи обсебват напълно съзнанието на шизофреника. Обикновено те са за контрол, преследване или за значимост и величие.

Може да се отнасят до пълна убеденост за знатен произход, за специална мисия, за изключителен интелект, висша образованост, обществена почит и др. Обикновено пациентът всъщност е глупак и в очите на околните е комичен и парадоксален.

Поведението е неустойчиво, непредсказуемо и агресивно. В много случаи е опасно за пациента и за обществото, особено ако пациентът се покачи на висока позиция във властта, което често се случва у нас.
Нужно е спешно лечение.

Четете моите текстове!
Купувайте и четете моите книги! Търсете ги в сайта: www.tornadobg.com
акад. Петър Иванов