ПатрЕот, който преяжда добре, докато е във властта, не реагира на изнасилвания на деца от талибани

ПатрЕот, който преяжда добре, докато е във властта, не реагира на изнасилвания на деца от талибани. Единственият начин патреотин да ви защити политически правата остава – да го държите вечно гладен!

Далеч от властта и държавната хранилка…

Николай Марков

Резултат с изображение за Nikolai Markov

loading...