Повечето застрахователни дружества са мимикрирали поп някакъв начин потомци на групировките със силовото застраховане от деветдесетте години

Повечето застрахователни дружества са мимикрирали поп някакъв начин потомци на групировките със силовото застраховане от деветдесетте години.

За да бъдат обуздани тогава, беше измислена комисията за финансов надзор.
Очевидно тя не си върши работата.

Цените на застраховката ГО растат, защото така.
Просто хората все по-малко плащат надутите цени на КАСКО и застрахователите вдигат застраховка, която е гарантирана от държавата като задължителна.

Като е задължителна, защо им позволявате да безчинстват, пита се в задачата?

Богомил Бонев