Погледнете внимателно снимката! ЛИЦЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ!

Този бурен с име на цвете била смаяна, че от Президентството водили разговори с Русия за енергийни проекти. Аз, ако трябва да съм честна, съм изненедана, че въпросната женица може да води други разговори, освен за плетки на една кука и несложни кулинарни специалитети, ама това е положението!

Погледнете внимателно снимката! ЛИЦЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ!

Притеснете се!

Елена Гунчева