ПОДАРЪК ЗА 24-И МАЙ?

Утре ние, които свещенодействаме с този език и го пазим някак, имаме празник.

Направете ни подарък, моля. Разкарайте от медиите поне за ден този Фосил на канадски лос, Илитератът, Мургавата сексуална машина с измамни схеми, Властелинът на безвкусните торти, Любовницата на Кокорещия се, Ходещият балтон, Спасителят на отдавна мъртви из Хималаите, Капитанът на танкерите, Любимата играчка на американската посланичка, Основателят на ДБ и ПП или, както би казал той на чист нег@рски, какъвто е родният му език, и с каквито песни основава партии:

Fuck you and your mom and your sister and your job
And your broke-ass car and that shit you call art
Fuck you and your friends that I’ll never see again
Everybody but your dog, you can all fuck off…

Просто, Честит 24-и май!

Степан Поляков