Политиците ви лъжат! Всички

България не е малка държава. Това е лъжа и си запишете думите ми върху камък. Чуете ли политик да изрича тези слова, просто го заличете в съзнанието си и никога не гласувайте за партии които представлява. Според съвременната европейска категоризация ние сме средно голяма държава!

Като такава, сме на едно от най-стратегическите места в цяла Европа. Няма да пояснявам защо тук, но го имайте предвид. Освен всичко сме ключът за мир на Балканския полуостров!

България е предназначена за живеене на около 17 милиона човека, съвсем спокойно. Днес реално сме само 4.5 милиона, от които 3 милиона ще изчезнат в близките 15 години. От тях с реално българско самосъзнание ще се родят едва 20 процента.

България ще оцелее, но българите ще станат паритет с два други етноса, подобно на Македония. Това положение се нарича „мат с пешката“. Има решение!

Политиците ви лъжат, аз ви казвам истината и не желая да съм политик. Имам далеч по-високи цели…

Резултат с изображение за Николай Марков

https://www.facebook.com/nikolai.markov.566?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf