Политиците в България са символ на най-гнусните лични и обществени пороци събрани в една личност

Българските политици винаги са били чуждопоклонници! Не се лъжете от лицата на лукавите. Щом е пълзял и се е добрал до властта, мекерето е готово на всичко в свое име. Политиците в България са символ на най-гнусните лични и обществени пороци събрани в една личност, независимо как се казва тя и какво място заема. Ако някой ви се вижда свестен, това е само защото има скрити неща за него, които не знаете. Логично е, че от такива боклуци, добро не сме видяли в цялата ни история. Само икономически и национални катастрофи във вид на всякакви войни! И смърт.

Днес е времето да ви припомня, че самият Петко Каравелов нарича Съединението „глупост“. Той няма и никога не е имал съзнанието, че макар и голяма политическа личност, глупакът е бил той.

Както и всички подобни същества, до наши дни. Големите неща за България в цялата й история са правени от съвсем обикновени хора, никога от политици. В нито една просперираща държава, няма установена с мълчание традиция, слепци зрящи да водят…

Николай Марков

Резултат с изображение за Николай Марков

https://www.facebook.com/nikolai.markov.566