ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА НИ, БЪЛГАРИ!

Паметникът на Каменната стража до Котел. Място, където Ивайло, предводител на въстанието и след това цар на българите, разбива византийците през 1280 година. Място, забравено от Бога и най-лошото – от българите. Боклуци, мърлявост, личи си, че от години никой не е почиствал и не се е грижил за мястото.

А важна е България. Историята на българите е част от нас, от духа ни, от същността ни като народ. Без историята си, ние сме нищо, отломка, която няма корени. И точно трансджендъратлантическите ни господари искат да забравим историята си. Която е доста по-древна от техните държави.

Гордея се, че съм българка! Гордея се, че съм потомка на хора, които са отстоявали честта си и свободата си. Гордея се с Родината си и нейните герои – знайни и незнайни. И няма да успеят да ме накарат да поставя нещо над България

Затова – когато видите паметник, спрете и се поклонете. Помнете и разказвайте на децата си. Почетете и споменавайте. За да я има България!
България над всичко

Елена Гунчева