Поредната издънка от некомпетентност или просто предатели…

Поредната издънка от некомпетентност или просто предатели…

Премиерът ще бъде виновен за всичко, което може да се случи на нашите разузнавачи и хората които са отишли да изтеглят зад граница.
Във военно време наказанието за предателство е доста сурово!
На чело на държавата не трябва да се поставят хора, които не са отбили военната си служба и не са се клели под българско бойно знаме!

Аз знам, че на тях не им пука за моето мнение… знам и че изказването ми няма да промени нищо (за съжаление) но съм длъжен да обясня на тези които биха прочели какво всъщност направи премиера.

Раздел II
Разпространение и достъп до информацията на Службата
Чл. 30. (1) Потребители на информацията на Службата са държавни ведомства и институции. Редът за предоставянето на информацията се определя с акт на министъра на отбраната.
(2) Службата предоставя стратегическа, оперативна и тактическа информация на разузнавателните структури на НАТО и ЕС, на разузнавателните органи на страните- членки на НАТО и ЕС, и на партньорските служби.
Чл. 31. (1) Службата предоставя еднаква по обем и съдържание разузнавателна информация на:
1. президента на Република България;
2. председателя на Народното събрание;
3. министър-председателя.
Чл. 32. (1) Постоянният секретар на отбраната и началникът на
отбраната получават разузнавателна информация във връзка с изпълнението на функциите си по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2)Ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и командирите (началниците) на военни формирования получават разузнавателна информация при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
(3) Информационни документи – справочници, сборници, бюлетини, сводки, доклади и други, се предоставят на структури от въоръжените сили по разчет, утвърден от началника на отбраната.
(4)Не се допуска предоставяне на информация за източниците, методите, средствата и способите за добиване на разузнавателните сведе- ния и данни, както и на информация, която би застрашила националната сигурност или би могло да увреди или да създаде опасност от възникване на значителни вреди за служители, сътрудници или други лица, придобили тази информация.
(5) Лицата, допуснати до сведения на Службата, носят отговорност за тяхното разгласяване и неправомерно ползване в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 33. (1) Службата информира обществеността за своята дейност по ред, определен с акт на министъра на отбраната.
(2) На електронните и печатните медии може да се предоставя само информация, която не представлява класифицирана информация.

Сега ще обясня как и къде сбърка Просто Киро или как Киро Просто сбърка… абе, както искате…

Първо, човека казва “група” разузнавачи няма да съобщавам численост, и въоръжение защото който разбира от военни дела знае каква е числеността на термина група и как е обезпечена.
Второ, в тази група има поне един висш офицер. Това е “апетитна плячка”.
Трето локацията е ясна. Т.е. знае се периметъра на групата и това с какво се предвижва.

Три неща които са достатъчни… нямам какво да добавя. В едни “лоши времена”, когато България е имала армия и от части суверенитет подобни хора щяха да са най-малкото отзовани от позицията на която се намират.

Интересно е също с какъв гриф е издадена заповедта с която е изпратен българският екип в Украйна? Дали изобщо информацията е засекретена и ако не е защо не е засекретена и обратно, ако е засекретена, защо се тиражира в медиите?

Длъжен съм да добавя, че нарушенията по част от гореспоменатите точки са във военно време, защото ако България взима страна в конфликт означава, че е потенциален участник в него.

Бог да пази България!

Даниел Христов