Посвещава се на всички ромски момичета откъснати от образование поради ранна женитба

Този клип се посвещава се на всички ромски момичета откъснати от образование поради ранна женитба

Фондация “Амалипе“ гр Велико Търново