По трите слугински телевизии всяка сутрин, вкл. събота, дефилират гербави физиономии, една от друга по-отвратителни

Всъщност наблюдаваме мащабен научен експеримент, любезно провеждан от ГЕРБ.
Биволь и ТВ+ са затапени.

По трите слугински телевизии всяка сутрин, вкл. събота, дефилират гербави физиономии, една от друга по-отвратителни.

ГЕРБ проверяват, дали все още онова, което се лее от „телевизора“ е онова, което населението приема за истина. В Русия е така. Да видим тук как е.

Евгений Дайнов