Правителството получило оценка 3,57 за първите сто дни управление

Може да бъде изображение с един или повече хора и текст, който гласи 'в кои от следните сфери правителството CE справи успешно и в кои неуспешно през първите 100 дни? отбрана и сигурност успешно 42.2% здравеопазване, ковид кризата съгласуване HA плана за възстановяване и развитие 42.2% външна политика и позиция по воината в украйна 41.8% неуспешно 51.3% 55.6% 48.3% 53.0% c RESEARCH ALPHA 40.9%'

Правителството получило оценка 3,57 за първите сто дни управление.
Много хитро от страна на Алфа рисърч, че не са задали нито един въпрос дали българите разбират онова, което изрича премиерът.

Но да не сме лоши.

От резултатите става ясно, че хората дори не знаят за какво ги питат. Щото няма как Планът за възстановяване да ни е върнат за редактиране за четвърти път все при тези политически лидери, а над 40% от запитаните да са доволни от напредъка му. Другите резултати и сами можете да си коментирате 🙂

Liyana Pandelieva