ПРБ и ДАНС дали приключиха проверката на „цялата приватизация“, че ги чака още много работа, работа, работа?

ПРБ и ДАНС дали приключиха проверката на „цялата приватизация“, че ги чака още много работа, работа, работа?

Сега сериозно по въпроса с проверките и ревизиите. Не е работа на народните представители да извършват проверки и ревизии. Нямат нито капацитета, нито времето за това. Работата им е да приемат закони, съобразно които компетентните органи да извършват всестранни, обективни и безпристрастни проверки и да носят отговорност, ако не ги извършат законосъобразно. Работата им е по време на парламентарния контрол да поставят въпроси на отговорните министри и ръководители на контролни институции. Другото е популизъм и Пунта Мара, а от това полза за гражданите няма.

Примерите за извършени от Народното събрание проверки, недовели до нищо полезно за гражданите, са не един и два. Ето някои от тях:

Валери Симеонов оглавяваше Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. и какво от това❓

Симеонов председателстваше и Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна, и какво от това❓

Диана Йорданова председателстваше Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, и какво от това❓

Албена Белянова