Предадохте родината си, а сега искате и вярата да предадете

Единственото спасение и последно убежище на всички православни винаги е бил Бог! Без Бога нищо не е възможно, той е създателя на всички и всичко, той е най-висшият защитник, без всичко можем, но без Бог не можем. Кой е по-могъщ от него, на кой ще се кланяте и ще отправяте молитвите си за изцеление за Великден ? Не разпнаха ли Христос, за да живеете вие? Предадохте родината си, а сега искате и вярата да предадете и Бога да предадете и какво хубаво мислите, че ще ни се случи след такива предателства? Нито една Църква не трябва да затваря врати, дори и огън да гори и в Ада да влезнем, вярващите ще устоят, а безбожниците ще се разбягат.
Бягайте сатанисти, ние баща си няма да предадем- не го направихме и през 500 годишното турско робство, докато ни клаха, за да сменим вярата си, няма да го направим и сега!

„Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име,

да дойде Твоето Царство,

да бъде Твоята воля,

както на небето, тъй и на земята;

Насъщния ни хляб дай ни днес,

и прости нам дълговете ни,

както и ние прощаваме на нашите длъжници,

и не въведи нас в изкушение,

но избави ни от лукавия;

защото Твое е царството,

и силата, и славата, вовеки веков.

Амин.“

Ива Иватта

loading...