Преди да посегнете на журналиста, огледайте се, всеки в своята си гилдия

Списъци с „врагове на народа“ лесно се пишат. По – трудно се създава истинска демократична среда, в която има достатъчно почва и пространство за професионализъм, контекст и аргументи.

Свободата на словото не е свобода да чуваме само това, с което сме съгласни. Ако някой е излъгал, да се търси отговорност. Но не със задраскване.

Преди да посегнете на журналиста, огледайте се, всеки в своята си гилдия. Какви гласове, теории, интереси и конспирации изпълзяват оттам.

Миролюба Бенатова